Hva skjer?

Gjennomslag.no

Nina Schjeide - Kursleder - Foredragsholder - Skuespiller - Konfliktmekler - Coach

 

Hva skjer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVP-konferansen 13. og 14. april 2015 i regi av JobbAktiv

 

Fra Jobb Aktivs nettside: www.jobbaktiv.no:

JobbAktiv er arrangør for åpne kurs og bedriftsintern opplæring. Vi engasjerer kun de dyktigste forelesere, og vårt mål at våre kunder skal skal få praktisk og håndfast kunnskap med seg på veien videre.

Vårt mål er å tilby kurs, konferanser og annen opplæring, som forandrer måten kundene arbeider på. Vi ønsker å være med på å endre veien videre!

 

14.april Foredrag

Kl.10.45 -11.45 "Tillit og gjennomslagskraft i dialogen med arbeidsgivere" ved Nina Schjeide; Skuespiller, kursleder, psykoterapeut, coach og konfliktmegler.

Hva slags språk bruker du i møte med ulike samarbeidspartnere? Er du bevisst målgruppe og mål? Har du selv et engasjement som smitter? Hvilket behov har du selv og hvordan forbereder du deg best mulig før et møte ?

Nina tar for seg hovedelementene i forberedelsen:Hva slags kroppsspråk har du? Hvordan greier du å lytte og møte den andres behov? Hvordan oppnå troverdighet? Hva er ditt talent og dine utfordringer i disse møtene?