Kommunikasjon

Gjennomslag.no

Nina Schjeide - Kursleder - Foredragsholder - Skuespiller - Coach

 

Dette sier kundene:

 

"Nina er den beste og mest engasjerte kursholderen jeg noen gang har møtt. Hun vil bli bedt om å holde kurs i presentasjonsteknikk for alle ansatte."

Oddvar Solemsli , CEO Resman

 

• Svært dyktig på å se hver enkelt deltager og å gi individuell veiledning

 

• Hun inkluderte, inspirerte og motiverte på en veldig god måte. Fantes ikke dødpunkter i

kurset.

 

Tilbakemelding fra deltagere fra NHO Attføringsbedriftene

 

"The balance of discussion and practical work was correct for me and I gained a lot from the two days. Far more

than I could have imagined possible. I do not think anything was missed out."

 

Deltager hos Rolls Royce

 

"Nina hadde en utrolig energi og evne til å se alle og gi konstruktiv feed back.Meget dyktig i det hun driver med."

Deltagere hos Tombra

 

"Tusen takk for supert kurs! Det har nå sunket inn, og jeg lærte veldig mye! :-)

Du var seriøs, morsom, innsiktsfull, trygg og motiverende! Mao rette kvinne til jobben!"

Varm hilsen fra Marie(SAS/ Braathens)

 

Takk for et supert kurs. Den energien du klarte å holde gjennom hele kurset var utrolig, det ga meg mye påfyll. Håper alle våre instruktører for ta del i kurset.

 

Mvh

Stine U. (Rolls- Royce)

 

Kommunikasjon

 

 

Kommunikasjon foregår alltid på to nivåer samtidig: Saksnivået og følelsesnivået. Hodet / Saksnivået

er hva dere snakker om. Følelses- eller metanivået er det som gir informasjon om hvordan det kjennes å være i dialog. (kroppsspråk, mimikk, stemme).Det er alltid mye mer enn ordene dine som påvirker hvordan mottakeren oppfatter det som blir sagt. Det trenger ikke være hva du sier som gjør at mottakeren reagerer positivt eller negativt, men hvordan du sier det .

 

Et kurs/foredrag i kommunikasjon vil inneholde disse temaene:

 

 • Forstå egne og andres reaksjonsmønstre og samspillet mellom mennesker.
 • Sak og følelsesnivå
 • Kroppsspråket- Former den du er. Hvordan får det deg og andre til å føle?
 • Stemme- Har vi bare en stemme?
 • Det viktige førsteinntrykk – Kan det planlegges?
 • Samarbeide med andre mennesker- skape dialog verbalt/nonverbalt
 • Snu "kamera", fokus på mottaker
 • Involvering: Aktiv lytting, nysgjerrighet, dialog
 • Kreativitet
 • Engasjementets smitteeffekt
 • Retorikk: Kunsten å overbevise
 • Troverdighet: kompetanse, moral, velvilje
 • Gi og motta tilbakemeldinger – ros/kritikk
 • Påvirke kommunikasjonen i en gruppe
 • Dobbeltkommunikasjon
 • Selvinnsikt/selvutsikt
 • Intensjon og effekt
 • Kulturforskjeller

 

Kommunikasjon er en risikosport fordi:

Samtidig som det er umulig å unngå å ha en effekt har vi ikke helt kontroll over hvilken effekt vi har.

 

Kommunikasjon handler om hvordan vi samhandler i alle situasjoner, det er ikke mulig å ikke kommunisere.

 

 

 

 

 

Akk ja. Dette kroppsspråket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursene holdes på norsk og engelsk

Pris på forespørsel.