Konfikthåndtering

 

Konflikthåndtering / Den Gode samtalen

 

"Det er ofte ikke selve konfliktstoffet som har den farlige sprengkraften i seg. Det er tausheten rundt."

Karsten Isaksen

 

 

Misforståelser eller manglende kommunikasjon er ofte årsak til konflikter som medfører uholdbare arbeidsforhold, dårlige resultater og i siste instans; sykefravær. Det siste vil sjelden løse konflikten, snarere tvert imot.

Kurset i konflikthåndtering er et praktisk rettet kurs i hvordan du kan håndtere utfordrende situasjoner og personer og bli bevisst dine egne kommunikasjonsferdigheter i vanskelige og konfliktfylte møter.

 

Hvordan kan du mest hensiktsmessig gjennomføre utfordrende samtaler og hvordan kan du tilpasse din egen kommunikasjon til andres behov og væremåte? Målet er ofte å nå frem til mottaker uten at den andre går i forsvar for på den måten komme til enighet og skape forandring. Da holder det ikke å være fokusert på hva du selv trenger. Du må samtidig ha respekt for den andres behov og ønsker. Lett? Ikke i det hele tatt!

Det gjelder å være bevisst på hva du trenger før du går inn i utfordrende samtaler. Kommunikasjon (kommunicare) handler om å gjøre felles. Den eneste du kan forberede er deg selv, du vet ikke med sikkerhet hva den andre bringer med seg inn i samtalen. Ved at du oppleves trygg og troverdig er det letter å skape tillit hos mottaker. Vanskelige samtaler kan være gode samtaler.

.

Kurset holdes i samarbeid med psykologer og har som formål å gi deltageren en verktøykasse for å kunne takle og løse opp i konfliktsituasjoner.

Under disse kursene jobber Nina Schjeide både som kursleder og skuespiller. Kurset går som regel over to dager der dag én fokuserer på teori, bevisstgjøring og utvikling av teknikker. Dag to fokuserer på å trene deltagerne på den utfordrende samtalen ved å gå inn i ulike caser/situasjoner deltagerne ønsker å belyse.

Situasjonene blir svært realistiske ved bruk av profesjonell skuespiller.

 

Den gode samtalen

Kursledere: Ellen Wessel ( Dr Psykolog) og Nina Schjeide

 

Dette er et tilbud til personer med leder- og/eller personalansvar som ønsker å bli tryggere og bedre på å takle utfordrende samtaler og ulike konfliktsituasjoner.

Kurset holdes over 1 eller 2 dager og har både en teoretisk og en praktisk del.

Kurset har fått svært høye score av flere store bedrifter.

Ta kontakt for mer informasjon og referanser.

 

"I de fleste land løser man problemer ved å konfrontere og kommunisere dem til andre. Her i Norge går man i skogen."

Indisk student bosatt i Norge

 

Samarbeidspartnere:

 

Ellen Wessel , Psykolog (Konflikthåndtering, Den Gode samtalen, Roskurs )

Assesio Norge (Organisasjonsutvikling)