Presentasjonsteknikk

Gjennomslag.no

Nina Schjeide - Kursleder - Foredragsholder - Skuespiller - Coach

 

Kunder:

 

Kunder:

 

Nov, Mills, Confex,Statoil, Avinor, Bama, Bi, ,NHO, Politihøyskolen, Attføringsbedriftene. Rolls-Royce, Norsk Tollforbund, Norsk Fotballforbund, Tomra, Jobbaktiv, Burson Martseller, Sparebank 1, Elopak, Forsvaret, Kongsberg Maritime, ASVL, Ifokus, IPS, Assessio,Ro Humanetisk Forbund, Akershus Universitetsykehus, Skien Kommune, Bluegarden, Teknologisk Institutt, Proactima, GE money bank, Resman, Sintef, Nexans, Hiv-Norge, SAS Braathen, Skien kommune, Vardeteatret, Gyldedal Forlag, Fremtiden i våre hender, Kriminalomsorgens Utdanningssenter, Bro Kompetanseutvikling, Unikum,Abbott Norway, Roche Diagnostics, Rådet for Drammensregionen, AB-Konferansen, Snøball Film, Brannfjell Skole, Bufetat, Cap Gemini m.fl

 

 

Dette sier kundene:

 

Fantastisk!! Så utrolig bra, spennende, relevant og gøy. Hun er en super foredragsholder. Kunne hørt på henne en hel dag!

"Kommunikasjon på sitt beste!"

Konferanse i regi av Confex desember 2014

 

 

"Nina er den beste og mest engasjerte kursholderen jeg noen gang har møtt. Hun vil bli bedt om å holde kurs i presentasjonsteknikk for alle ansatte."

Oddvar Solemsli , CEO Nov

 

Annerkjennelse skal du ha! Jeg holdt foredrag i endringsledelse. Forberedelse samt gjennomføring ble utført med læring fra deg friskt i minne. Jeg fikk svært høye score både på innhold og fremføring av 110 ansatte!

Thor Erik; leder

 

• Svært dyktig på å se hver enkelt deltager og å gi individuell veiledning

Hun inkluderte, inspirerte og motiverte på en veldig god måte. Fantes ikke dødpunkter i

kurset.

 

Tilbakemelding fra deltagere fra NHO Attføringsbedriftene

 

"The balance of discussion and practical work was correct for me and I gained a lot from the two days. Far more

than I could have imagined possible. I do not think anything was missed out."

 

Deltager hos Rolls Royce

 

"Nina hadde en utrolig energi og evne til å se alle og gi konstruktiv feed back.Meget dyktig i det hun driver med."

Deltagere hos Tombra

 

"Tusen takk for supert kurs! Det har nå sunket inn, og jeg lærte veldig mye! :-)

Du var seriøs, morsom, innsiktsfull, trygg og motiverende! Mao rette kvinne til jobben!

Marie(SAS/ Braathens)

 

Takk for et supert kurs. Den energien du klarte å holde gjennom hele kurset var utrolig, det ga meg mye påfyll. Håper alle våre instruktører for ta del i kurset.

Mvh Stine U. (Rolls- Royce)

 

Jeg ble positivt overrasket over at kurset ga oss gode hjelpemidler for mental trening. Hadde forventet et rent “tenisk” kurs ut ifra tidligere erfaringer med presentasjonsteknikk kurs . Det var bra!

Deltager, Roche Diagnostics

 

 

 

 

Presentasjonsteknikk

 

Gjennomslag.no tilbyr kurs og foredrag i presentasjonsteknikk og formidling med varierende lengde og antall deltagere utfra kundens egne ønsker og behov.

Det mest etterspurte kurset har tittelen:

 

«Personlig påvirkning og gjennomslagskraft»

Kurset går over to dager med maks 10 deltagere og individuell tilbakemelding underveis.

Åpne kurs i presentasjonsteknikk/formidling:

 

Dette kurset har ingen oppsatte datoer. Ta kontakt om du ønsker informasjon om åpne kurs i 2015.

Hensikt med kurset:

 

Hovedfokus ligger på deltagernes formidlingsevne og den enkeltes personlige talent og utfordringer. Målet er å gjøre deltageren trygge og mer troverdig i profesjonelle settinger. Det kan være å holde presentasjoner eller lede møter. Hva skal til for å nå fram til målgruppen din, skape tillit og kommunisere med troverdighet og gjennomslagskraft for å nå ditt ønskede mål med presentasjonen?

 

Dette er et praktisk rettet kurs bestående av teori, bevisstgjøring, dialog, øvelser og oppgaver der den enkelte motiveres til aktiv deltagelse. Arbeidsmetodene tar utgangspunkt i teori som er hentet fra scenen, psykologien og retorikken.

Individuelle tilbakemeldinger underveis i kurset.

 

 

Bolk 1 :

 

Teori, bevisstgjøring og praktiske øvelser :

 

Aktuelle temaer:

 

 • Det viktige førsteinntrykket
 • Grunnmuren: Den gode innledningen
 • Innhold + innpakning = Det totale budskap
 • Nervøsitet
 • Forberedelse: innhold, praktisk, fysisk, mentalt
 • Mål og målgruppe
 • Midtlinja: Skillet mellom deg og den andre
 • Kommunikasjon en risikosport: Selvinnsikt/selvutsikt. Intensjon/effekt
 • Sak og følelsesnivå
 • Talent/utfordringer
 • Kroppsspråk og stemme
 • Den store misforståelsen: «Jeg kan bare være meg selv»
 • Kreativitet
 • Variasjon av virkemidler
 • Power Point: Hjelpemiddel eller krykke?
 • Troverdighet= kompetanse, moral, velvilje
 • Engasjementets smitteeffekt
 • Involvering: Aktiv lytting
 • Struktur, agenda

 

Bolk 2:

 

Egenvalgt Presentasjon:

 

Hver deltager forbereder en arbeidsrelatert presentasjon (maks 5min) som fremføres med de andre deltagerne og kursleder som «publikum». Hensikten med oppgaven er å trene deltagerne i å ta i bruk teknikkene vi har gjennomgått på kurset og finne/videreutvikle sin egen individuelle stil (talent/utfordringer)

Fokuset vil ligge både på innhold og formen som er valgt med mål og målgruppe for øye. Deltagerne kan benytte hjelpemidler de normalt vil bruke, men blir utfordret til å prøve ut nye virkemidler for å kommunisere budskap på best mulig måte i forhold til målgruppe. (Power Point, flippover, film, dialog, storytelling mm) Den enkelte vil få tilbakemelding fra kursleder så vel som de andre deltagerne på formidling, bruk av hjelpemidler, bruk av rom, om de nådde frem til målgruppen. Involverte de? Engasjerte de?

 

Kurset holdes normalt over 2 dager sammenhengende.

Det er fullt mulig å la det gå noe tid mellom dag én og to. Dette gir deltagerne tid til å integrere noe av det vi var gjennom på dag én og mer forberedelsestid til egen presentasjon dag to. Flere firmaer har også ønsket seg en tredje oppfølgingsdag etter noen måneder kun for å trene.

 

Presentasjonene filmes om ønskelig.